Instal·lacions Comunitàries De Electricitat a Barcelona

Experiència demostrable en instal·lacions elèctriques de finques habitades. Portem 15 anys renovant i millorant instal·lacions comunitàries ciutat de Barcelona i rodalies. Totes les instal·lacions es realitzen sota normatives vigents. La nostra empresa està registrada com instal·ladora REIE així com estem donat d'alta en entitat d'inspecció i control (EIC)

Assegurança de responsabilitat civil (fins a 1.200.000 €) Truqui'ns per concertar visita. Tot els pressupost que realitzem són totalment gratuïts i sense compromís.

instal·lacions comunitarismuntant ElectricitatQuadre elèctric


Renovació d'instal·lació elèctriques és un procés complicat ja que cal sol·licitar permís a Fecsa-Endesa. així com no deixar element de comunitat sense electricitat i sobretot fer mínim dany element de zona comuns. El nostre li renovem des CGP (Caixa General De Potència) il·luminació de l'escala, caixes generals de replans (CGD), Cablejat general de la finca i escomeses individuals d'habitatges. Garantia per escrit dels treballs realitzats. mes de 150 comunitats de veïns avalen la nostra serietat i professionalitat.

Manteniment de Comunitats de Veïns

Ens encarem de mantenir instal·lació elèctrica de la seva comunitat Segura, Eficaç i sota normatives vigent. Revisions mensuals com a comprovació d'il·luminació d'escala, revisió quadre principal de comunitat, connexió d'ascensor, alimentació de quadre de televisió etc .. Revisions anuals de tota la instal·lació comunitària com a estat de cables generals, caixes de replans, il·luminació, fusibles, quadre comunitari, escomeses i porta fusible individuals, caixa general de potència i fusibles generals de tota la finca.

Comptadors d'electricitat


Electricista autoritzat Barcelona