Instal·lacions Comunitàries De Electricitat a Barcelona

Experiència demostrable en instal · lacions elèctriques de finques habitades. Portem 15 anys renovant i millorant instal · lacions comunitàries ciutat de Barcelona i rodalies. Totes les instal · lacions es realitzen sota normatives vigents. La nostra empresa està registrada com instal · ladora REIE així com estem donat d'alta en entitat d'inspecció i control (EIC)

Assegurança de responsabilitat civil (fins a 1.200.000 €) Truqui'ns per concertar visita. Tot els pressupost que realitzem són totalment gratuïts i sense compromís.

instal·lacions comunitarismuntant ElectricitatQuadre elèctric


Renovació d'instal · lació elèctriques és un procés complicat ja que cal sol · licitar permís a Fecsa-Endesa. així com no deixar element de comunitat sense electricitat i sobretot fer mínim dany element de zona comuns. El nostre li renovem des CGP (Caixa General De Potència) il · luminació de l'escala, caixes generals de replans (CGD), Cablejat general de la finca i escomeses individuals d'habitatges. Garantia per escrit dels treballs realitzats. mes de 150 comunitats de veïns avalen la nostra serietat i professionalitat.

Manteniment de Comunitats de Veïns

Ens encarem de mantenir instal · lació elèctrica de la seva comunitat Segura, Eficaç i sota normatives vigent. Revisions mensuals com a comprovació d'il · luminació d'escala, revisió quadre principal de comunitat, connexió d'ascensor, alimentació de quadre de televisió etc .. Revisions anuals de tota la instal · lació comunitària com a estat de cables generals, caixes de replans, il · luminació, fusibles, quadre comunitari, escomeses i porta fusible individuals, caixa general de potència i fusibles generals de tota la finca.

Comptadors d'electricitat


Electricista autoritzat Barcelona