Butlletins De Electricistes Barcelona

Som Electricistes Autoritzats per indústria i amb carnet d'instal·lador per a realitzar Butlletins d'electricitat a barcelona ja sigui Butlletí Blanc o Butlletí Blau.

Canvi de nom, alta nova d'electricitat, canvi de potència, reduir i augmentar potència ja contractada, certificats de reconeixements, butlletins per a pàrquing i comunitats de veïns.

(SIGNEM NOMÉS SI EL SEU INSTAL · LACIONS COMPLEIXEN NORMATIVES VIGENTS)

Butlletins De Electricistesbutlletins d'aigua, gas, llum


Butlletí blau Barcelona

Signem butlletí blau per a la seva instal·lacions d'electricitat a barcelona i rodalies. en menys de 24 hores lliurament de butlletí al seu domicili.

Butlletí Blanc Barcelona

Signatura de butlletí blanc per alta nova d'electricitat així com per instal·lacions en baixa des de mes d'1 any. Temps màxim d'entrega 72 hores laborables.


Electricista instal.lador oficial