Butlletins De Electricistes Barcelona

Som Electricistes Autoritzats per indústria i amb carnet d'instal · lador per a realitzar Butlletins d'electricitat a barcelona ja sigui Butlletí Blanc o Butlletí Blau.

Canvi de nom, alta nova d'electricitat, canvi de potència, reduir i augmentar potència ja contractada, certificats de reconeixements, butlletins per a pàrquing i comunitats de veïns.

(SIGNEM NOMÉS SI EL SEU INSTAL · LACIONS COMPLEIXEN NORMATIVES VIGENTS)

Butlletins De Electricistesbutlletins d'aigua, gas, llum


Butlletí blau Barcelona

Signem butlletí blau per a la seva instal · lacions d'electricitat a barcelona i rodalies. en menys de 24 hores lliurament de butlletí al seu domicili.

Butlletí Blanc Barcelona

Signatura de butlletí blanc per alta nova d'electricitat així com per instal · lacions en baixa des de mes d'1 any. Temps màxim d'entrega 72 hores laborables.


Electricista instal.lador oficial